top of page

Jeg tilbyder trygge rammer til dig, som f.eks. oplever:

Billedeangst_edited.jpg

Angst,
uro eller dårligt
selvværd

Billededepression_edited.jpg

Let til middel
depression 

Billedestress_edited.jpg

Stress
eller tankemylder


 

Billedesorg_edited.jpg

Sorg
 

Billedeunge_edited.jpg

At du ikke helt kan være den du er.
 

Billedeensomhed_edited.jpg

Ensomhed

Kontakt mig her for at booke en tid til terapi eller en gratis forsamtale. 


 

 

HVORDAN FOREGÅR SAMTALERNE?

Den første gang vi møder hinanden, har du mulighed for at spore dig lidt ind på, hvem jeg er, så du kan få fornemmelsen af, om du kan være tryg i samarbejdet med mig.

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål.

Jeg vil spørge ind til, hvad det er i din situation, der har fået dig til at opsøge mig,

og hvad du ønsker at få ud af terapien.

Måske ved du det, - måske gør du ikke, fordi din situation er forvirrende og svær at finde hoved og hale i. Det er helt okay , - så tager vi den bare derfra. 

Du behøver ikke at have forudsætninger for at gå i terapi,

og er velkommen præcis som du er.

Nogle gange lytter jeg længe uden at sige noget....nogle gange spørger jeg meget.

Andre gange kan det være givtigt at anvende en konkret metode,

der måske kan hjælpe dig til større indsigt i et diffust problem.

Det vigtigste er, at du oplever det meningsfuldt for dig i din situation,

og du vil derfor altid have medindflydelse på, i hvilken retning terapien skal gå.

Hvordan foregår samtalerne?

 

SELVE FORLØBET

 

Hvor ofte?

Jeg tager altid udgangspunkt i dine behov, og det er derfor individuelt,

hvor ofte og hvor mange gange vi mødes. 

 

 

Hvor?

Vi mødes i mit hyggelige terapi lokale på Havnegade 30, 1. sal i Vejle. 

Du kan parkere (gratis) i gården bag huset, i det tidsrum du er hos mig.

HUSK P SKIVE!

Det er også her du finder indgangen.

Kommer du med offentlig transport, ligger banegården kun 5 minutters gang herfra.

 

 

Hvornår?

Det aftaler vi fra gang til gang.

Hvor længe?

Du skal afsætte 60 minutter til en terapi session, inkl opstart og afrunding. 

Ønsker du mere tid, er du velkommen til at booke en forlænget session.

Selve forløbet

HVAD ER PSYKOTERAPI?

En psykoterapeut, en psykolog og en psykiater er tæt beslægtede. Alle tre faggrupper beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. Men der er også forskelle. Vil du vide mere om disse forskelle, kan du læse om dem her.

 

Fælles for al psykoterapi er, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at forandre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Der er forskellige grene inden for psykoterapien, og den gren af psykoterapi jeg er uddannet indenfor, har sit udgangspunkt i den moderne gestaltterapi, som er en rummelig og nænsom terapiform, der tilpasser sig den enkeltes behov og derfor kan anvendes i mange sammenhænge. 

Ordet gestalt betyder ‘meningsfuld helhed’, og er et udtryk for at vi i terapien ser sammen på, hvordan du skaber mening og sammenhæng i dit liv.

 

Omdrejningspunktet i terapien er, at optimere din evne til selvregulering – dvs. din evne til at søge fysisk/psykisk balance imellem dig og din omverden på en sund måde. Den evne er alle mennesker født med, og når vi som unge/voksne alligevel ikke trives, kan det hænge sammen med, at der er gået noget skævt i denne selvregulering. Dette kan der være mange årsager til og ofte kan det handle om, at vi måske ikke længere mærker vores behov eller har svært ved at finde ud af, hvad der er vigtigst for os. Det kan også være at vi mangler modet til at tage en vigtig beslutning eller til at afslutte noget, inden vi kan komme videre i livet.

Hvad er psykoterapi?

 

 METODER og VÆRDIGRUNDLAG

Som terapeut oplever jeg, at relationen er mindst lige så afgørende for et godt resultat, som den metode, terapeuten gør brug af. Derfor lægger jeg vægt på en tryg og tillidsfuld kontakt imellem os, der er præget af respektfuldhed og ligeværdighed.

Jeg tager altid udgangspunkt i din virkelighed, som du oplever den,

og møder dig åbent og ærligt uden forudindtagne holdninger.

Jeg anvender udelukkende anerkendte terapeutiske metoder,

som har bevist deres effekt, og som er baseret på:

  • Gestaltterapeutisk teori og praksis – herunder såvel klassisk teori som Integrativ Gestalt Praksis: Den nyeste teoretiske udvikling.

  • Eksistentiel psykologisk teori og praksis – herunder såvel de klassiske teorier som nye teorier som sparring til selvrefleksion.

  • Psykodynamisk teori og praksis – herunder tilknytningsteorier og neuropsykologiske teorier.

  • Mit værdigrundlag er eksistentialistisk, og mine eksistentialistiske livsværdier får derved en særlig betydning i terapien.

 

Overbygning/specialisering med fokus på kognitiv terapi og coaching, hvor metoderne er baseret på: 

  • Kognitiv teori, terapi og pædagogik – herunder ACT, den nyeste kognitive terapiform.

  • Coaching baseret på kognitive metoder, der hviler solidt på det forudgående terapeutiske fundament.

Metoder og værdigrundlag

HVOR ER JEG UDDANNET?

 

Jeg er uddannet psykoterapeut MPF hos Essens, godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket er et kvalitetsstempel og din garanti for, at jeg har fået tilstrækkelig med uddannelse og erfaring under uddannelsen, samt at jeg løbende modtager supervision og egenterapi ift. egen praksis.

Alle uddannede medlemmer af DPF har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring.

Det er et krav at terapeuten i sin uddannelse har gennemgået egenterapi og personlig udvikling, idet psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person.

Det er også et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser,

at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder

i praksis og mærket dem på egen krop.

dpf-mpf-logokort-web-300x143.jpg
Hvor er jeg uddannet?
bottom of page